Muốn vui thì trước hết phải no!

Đời sống của CNLĐ hiện nay đa số còn khó khăn vì mức lương thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.
Đời sống của CNLĐ hiện nay đa số còn khó khăn vì mức lương thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.