Chuyện không của riêng ai:

Muốn nghỉ việc vì... thưởng Tết!

Chăm lo Tết chu đáo góp phần làm cho người lao động an tâm công tác.
Chăm lo Tết chu đáo góp phần làm cho người lao động an tâm công tác.