Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một đêm ở nơi... chẳng ai muốn vào

Những gia đình ngồi đợi tin người thân (ảnh M.N).
Những gia đình ngồi đợi tin người thân (ảnh M.N).