Một công nhân sống sót nhờ “báo động đỏ“

Bệnh nhân - công nhân Lê Phước Lê đang được theo dõi điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM.
Bệnh nhân - công nhân Lê Phước Lê đang được theo dõi điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM.