Bài thuốc giúp một đêm quan hệ... 6 lần và sinh 5 con trai

Minh Mạng thang là thuốc bổ hay dâm dược?

Lương y Thích Tuệ Tâm khẳng định Minh Mạng thang chỉ là thuốc bổ chứ không phải “dâm dược”.
Lương y Thích Tuệ Tâm khẳng định Minh Mạng thang chỉ là thuốc bổ chứ không phải “dâm dược”.
Lương y Thích Tuệ Tâm khẳng định Minh Mạng thang chỉ là thuốc bổ chứ không phải “dâm dược”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top