Mình chia tài sản chung em nhé!

Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng trong thời gian chung sống cùng nhau. Ảnh Minh hoạ
Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng trong thời gian chung sống cùng nhau. Ảnh Minh hoạ