Miền Tây - Xuân đến sớm

Anh Võ Văn Huyền Em (Tân Khánh Đông- TP Sa Đéc) bên đám cúc mâm xôi mang lại cho anh số lãi trên trăm tiệu đồng ăn Tết. Ảnh: LỤC TÙNG
Anh Võ Văn Huyền Em (Tân Khánh Đông- TP Sa Đéc) bên đám cúc mâm xôi mang lại cho anh số lãi trên trăm tiệu đồng ăn Tết. Ảnh: LỤC TÙNG
Anh Võ Văn Huyền Em (Tân Khánh Đông- TP Sa Đéc) bên đám cúc mâm xôi mang lại cho anh số lãi trên trăm tiệu đồng ăn Tết. Ảnh: LỤC TÙNG