Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mẹ nhân ái của những bệnh nhân HIV

Sơ Xoài đang dạy các bệnh nhân nhiễm H. kết hạt cườm.
Sơ Xoài đang dạy các bệnh nhân nhiễm H. kết hạt cườm.