Máy phơi cà phê thông minh của cậu học sinh khuyết tật lớp 8

Nguyễn Anh Hào, người phát sinh ý tưởng làm máy phơi cà phê thông minh bên gia đình.
Nguyễn Anh Hào, người phát sinh ý tưởng làm máy phơi cà phê thông minh bên gia đình.