Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mai bung nở sớm, người dân lo mất Tết

Chưa Tết, hoa mai đã nở vàng rực khiến nhà vườn lo lắng bị thất thu.
Chưa Tết, hoa mai đã nở vàng rực khiến nhà vườn lo lắng bị thất thu.