Mắc bệnh hiểm nghèo có được giảm thuế thu nhập cá nhân?

NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Đức Long
NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Đức Long