Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lương tối thiểu "còm" và tăng thuế VAT: Gánh nặng chồng gánh nặng...

Người làm công ăn lương có thu nhập trung bình và thấp sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu tăng thuế VAT. Ảnh: PK
Người làm công ăn lương có thu nhập trung bình và thấp sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu tăng thuế VAT. Ảnh: PK