Luật sư trả lời: Giáo viên dạy giỏi có được nghỉ việc?

NLĐ được nghỉ 12, 14, 16 ngày phép/năm tùy điều kiện làm việc. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được nghỉ 12, 14, 16 ngày phép/năm tùy điều kiện làm việc. Ảnh: Nam Dương