Luật sư trả lời: Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

NLĐ bị TNLĐ được trả đủ lương phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động (ảnh minh họa).
NLĐ bị TNLĐ được trả đủ lương phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động (ảnh minh họa).