Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

Lớp học cộng đồng ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một đang dạy chữ cho khoảng 60 học sinh con em lao động nghèo.
Lớp học cộng đồng ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một đang dạy chữ cho khoảng 60 học sinh con em lao động nghèo.
Lớp học cộng đồng ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một đang dạy chữ cho khoảng 60 học sinh con em lao động nghèo.
Lên top