Lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng ấn tượng

Các ngân hàng đang có đà tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong 9 tháng đã qua. Ảnh: L.Toàn
Các ngân hàng đang có đà tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong 9 tháng đã qua. Ảnh: L.Toàn