Lo bữa ăn sáng cho công nhân

CN Cty Nidec Việt Nam ăn cơm tại nhà ăn - Ảnh: L.T
CN Cty Nidec Việt Nam ăn cơm tại nhà ăn - Ảnh: L.T
CN Cty Nidec Việt Nam ăn cơm tại nhà ăn - Ảnh: L.T
Lên top