Lấy lý do làm từ thiện, chiếm đoạt vé số trúng thưởng của hàng xóm