Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lật tẩy chiêu trò giả làm bác sĩ lừa đảo

Bệnh nhân hãy là người sáng suốt để tránh xa những chiêu trò lừa đảo. Ảnh: L.H
Bệnh nhân hãy là người sáng suốt để tránh xa những chiêu trò lừa đảo. Ảnh: L.H