Lật tẩy chiêu trò giả làm bác sĩ lừa đảo

Bệnh nhân hãy là người sáng suốt để tránh xa những chiêu trò lừa đảo. Ảnh: L.H
Bệnh nhân hãy là người sáng suốt để tránh xa những chiêu trò lừa đảo. Ảnh: L.H
Bệnh nhân hãy là người sáng suốt để tránh xa những chiêu trò lừa đảo. Ảnh: L.H