Lao động nữ được nghỉ đi khám thai mấy lần?

Lao động nữ trong thời kỳ mang thai được nghỉ 5 lần để đi khám thai. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ trong thời kỳ mang thai được nghỉ 5 lần để đi khám thai. Ảnh: Nam Dương