Lặng lẽ nghề lái xe cứu thương

Anh Duy Thanh trên chiếc xe cứu thương. Ảnh: Vũ Quỳnh
Anh Duy Thanh trên chiếc xe cứu thương. Ảnh: Vũ Quỳnh