Làng giải trí vào mùa live show

Lang%20giai%20tri%201.jpg  Diamond show của Đàm Vĩnh Hưng có quy mô lớn ở TPHCM và Hà Nội.
Lang%20giai%20tri%201.jpg Diamond show của Đàm Vĩnh Hưng có quy mô lớn ở TPHCM và Hà Nội.