Làng đại học - “làng nhậu”

Nữ sinh viên cũng "cạn chén", chẳng thua kém.
Nữ sinh viên cũng "cạn chén", chẳng thua kém.
Nữ sinh viên cũng "cạn chén", chẳng thua kém.
Lên top