Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lằn ranh sinh tử: Những người lao theo giấc mộng kỳ nam

Một thời, hầu hết đàn ông và thanh niên ở thôn Phú Cang 2 đều lao theo giấc mộng kỳ nam.
Một thời, hầu hết đàn ông và thanh niên ở thôn Phú Cang 2 đều lao theo giấc mộng kỳ nam.