Làm gì để dân không còn ăn thịt heo nhiễm thuốc an thần?

Hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ được phát hiện tại lò mổ Xuyên Á, TPHCM vào tháng 10.2017.
Hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ được phát hiện tại lò mổ Xuyên Á, TPHCM vào tháng 10.2017.
Hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ được phát hiện tại lò mổ Xuyên Á, TPHCM vào tháng 10.2017.