Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãi suất “nhấp nhổm” vì nợ xấu

Các ngân hàng đang rất áp lực với vấn đề nợ xấu.
Các ngân hàng đang rất áp lực với vấn đề nợ xấu.