Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Ký ức làng chài" giữa lòng Sơn Trà

Lời giới thiệu về ngôi nhà "Kí ức làng chài" tại bảo tàng Đồng Đình trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh
Lời giới thiệu về ngôi nhà "Kí ức làng chài" tại bảo tàng Đồng Đình trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh