"Ký ức làng chài" giữa lòng Sơn Trà

Lời giới thiệu về ngôi nhà "Kí ức làng chài" tại bảo tàng Đồng Đình trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh
Lời giới thiệu về ngôi nhà "Kí ức làng chài" tại bảo tàng Đồng Đình trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh