Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Kình ngư” một chân nổi tiếng miền Trung