Kiểm soát cho vay tiêu dùng: Sự thận trọng không thừa

Hoạt động cho vay tiêu dùng sau thời gian tăng trưởng nóng đang cần được quản lý chặt. Ảnh: GIA MIÊU
Hoạt động cho vay tiêu dùng sau thời gian tăng trưởng nóng đang cần được quản lý chặt. Ảnh: GIA MIÊU
Hoạt động cho vay tiêu dùng sau thời gian tăng trưởng nóng đang cần được quản lý chặt. Ảnh: GIA MIÊU

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top