Không đóng BHXH bắt buộc để mua bảo hiểm nhân thọ có đúng?

Thoả thuận giữa NLĐ với Cty không tham gia BHXH bắt buộc nếu NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là vô giá trị. Ảnh: Nam Dương
Thoả thuận giữa NLĐ với Cty không tham gia BHXH bắt buộc nếu NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là vô giá trị. Ảnh: Nam Dương