Người lao động cần biết

Không đổi số điện thoại khi làm thủ tục xuất cảnh