Không đi làm, có thể nhờ công ty đóng BHXH?

NLĐ đóng BHXH bắt buộc căn cứ vào tiền lương hàng tháng. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ đóng BHXH bắt buộc căn cứ vào tiền lương hàng tháng. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ đóng BHXH bắt buộc căn cứ vào tiền lương hàng tháng. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top