Khi “hoa đồng cỏ nội” trở thành “hàng đen”

Phát tờ rơi truyền thông về buôn người cho phụ nữ vùng biên giới.
Phát tờ rơi truyền thông về buôn người cho phụ nữ vùng biên giới.