Khi doanh nghiệp tự “bắn vào chân mình”

Lương, thưởng minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp ổn định quan hệ lao động. Ảnh: Trực Ngôn
Lương, thưởng minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp ổn định quan hệ lao động. Ảnh: Trực Ngôn