Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam ngày càng gia tăng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.