Kết quả kinh doanh năm 2017 của ngành ngân hàng: Khởi sắc và nhiều kỳ vọng

Kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng trong năm 2017 khởi sắc. Ảnh: LÊ TOÀN
Kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng trong năm 2017 khởi sắc. Ảnh: LÊ TOÀN
Kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng trong năm 2017 khởi sắc. Ảnh: LÊ TOÀN