HoREA kiến nghị tiêu chuẩn diện tích tối thiểu sau tách thửa

Ảnh: G.MIÊU
Ảnh: G.MIÊU