Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hợp tác đầu tư cụm dự án du lịch nghỉ dưỡng tại TP.Quy Nhơn – Bình Định