Hồi sinh cà cuống trên đất Củ Chi

Anh Tùng bên mô hình nuôi cà cuống trên đất Củ Chi của mình.
Anh Tùng bên mô hình nuôi cà cuống trên đất Củ Chi của mình.
Anh Tùng bên mô hình nuôi cà cuống trên đất Củ Chi của mình.
Lên top