Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồi âm: Thầy giáo Nguyễn Văn Hà đã được chuyển về trường gần nhà