Hồi âm: Thầy giáo Nguyễn Văn Hà đã được chuyển về trường gần nhà