Học để thông minh hơn

3h15 sáng 4.8, ngôi nhà ở số 34 phố Cửa Bắc (Hà Nội) đã bị sập do nhà ở sát bên sửa chữa đào móng - Ảnh Kỳ Anh
3h15 sáng 4.8, ngôi nhà ở số 34 phố Cửa Bắc (Hà Nội) đã bị sập do nhà ở sát bên sửa chữa đào móng - Ảnh Kỳ Anh