"Hoa hồng" cho bác sĩ và gánh nặng của bệnh nhân

Bệnh nhân ung thư - những người có thể kiệt quệ vì chi phí điều trị quá lớn. Ảnh: M.P
Bệnh nhân ung thư - những người có thể kiệt quệ vì chi phí điều trị quá lớn. Ảnh: M.P
Bệnh nhân ung thư - những người có thể kiệt quệ vì chi phí điều trị quá lớn. Ảnh: M.P
Lên top