Hệ lụy “nghỉ ngang”

NLĐ “nghỉ ngang” có thể gây xáo trộn cho hoạt động dây chuyền của DN. Ảnh: ĐỨC LONG
NLĐ “nghỉ ngang” có thể gây xáo trộn cho hoạt động dây chuyền của DN. Ảnh: ĐỨC LONG