Hành xử vô tâm, doanh nghiệp sẽ trả giá

Giữ chữ tín với công nhân là cách doanh nghiệp phát triển căn cơ - Ảnh: Trực Ngôn
Giữ chữ tín với công nhân là cách doanh nghiệp phát triển căn cơ - Ảnh: Trực Ngôn