Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hành xử vô tâm, doanh nghiệp sẽ trả giá

Giữ chữ tín với công nhân là cách doanh nghiệp phát triển căn cơ - Ảnh: Trực Ngôn
Giữ chữ tín với công nhân là cách doanh nghiệp phát triển căn cơ - Ảnh: Trực Ngôn