Hành trình minh oan, đòi 2.4 tỷ đồng của lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh

Ông Túy đã thôi công việc lái tàu và đang đảm nhiệm công việc trực ban với đồng lương ít ỏi.
Ông Túy đã thôi công việc lái tàu và đang đảm nhiệm công việc trực ban với đồng lương ít ỏi.