Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt ngân hàng phải đối mặt với nợ xấu