Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hài Tết 2018: Quá lạm dụng cảnh nóng

Một số phim hài Tết 2018 bị chỉ trích vì lạm dụng cảnh nóng.
Một số phim hài Tết 2018 bị chỉ trích vì lạm dụng cảnh nóng.