Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Cho hàng xóm mượn lối đi rồi mất luôn đất?

Ông Vượng đang đo lại phần đất so với bìa đỏ được cấp.
Ông Vượng đang đo lại phần đất so với bìa đỏ được cấp.