Góp Tết đầm ấm với công nhân xa quê

NLĐ tham gia trang trí cành đào đón Tết trong Ngày hội do tổ chức CĐ tổ chức - Ảnh: L.T
NLĐ tham gia trang trí cành đào đón Tết trong Ngày hội do tổ chức CĐ tổ chức - Ảnh: L.T
NLĐ tham gia trang trí cành đào đón Tết trong Ngày hội do tổ chức CĐ tổ chức - Ảnh: L.T
Lên top