Góc thời sự tuần từ 14-21.9.2016

Một số loại cá nằm trong danh sách không nên ăn vào thời điểm hiện nay.
Một số loại cá nằm trong danh sách không nên ăn vào thời điểm hiện nay.